FTSS AB

FTSS AB startade sin verksamhet med en vision att erbjuda förutom flocktryck en mängd andra produkter i metoderna digital och screen. Dessa passar för textiltryck & banderoller och rollupper. Alltså ett komplett sortiment anpassade till profil och reklamföretag. Vi har en lång erfarenhet inom tryck och då utvecklat nya tryckmetoder kan vi tillgodo kundernas olika önskemål.

Historik:

FTSS AB grundades av tryckexperter från det gamla bolaget Logomix KB år 1999. Under de första åren av sin närvaro på marknaden har FTSS AB visat stor framgång. En bred kundkrets och ett stort produktsortiment ledde till en rekordsnabb tillväxt inom företaget. FTSS AB kännetecknas av mångsidighet av tryck på produkter för olika användningsområden.

Vi siktar alltid mot att ge kunden de högsta kvalitativa produkterna, och tröttnar aldrig på att lägga så mycket tid som behövs för att hitta anpassade produkter för ett mycket specifikt behov.

Våra laboratorier, utvecklingsansvariga arbetar konstant med produktutvärdering och testar, för att möta kundens önskemål och behov. Att hålla kvalite’n på den högsta nivån är vår målsättning. Vår datorkunniga personal kan hjälpa till med att designa tryck eller bearbeta pixelbaserade original med vektorisering.

 

  • Ordinarie hämtning och leverans till våra återkommande kunder vid avtal.
  • Påvärmning och applicering av flock eller plastisoltransfer på olika föremål.
  • Inpackning av tryckta varor i plastpåse, etikettering mm.
  • Ordna leverans direkt till era kunder med egna eller era fraktsedlar.

Plastisolfärg fri från faroklassade ftalater

  • Innehåller inga av de ftalater som är listade i Begränsnings- direktivet (76/769/EEG, Reach förordningens bilaga XVII)
  • Innehåller inga ämnen som är klassificerade som (toxiska) cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska enligt EUs gällande kriterier för klassificering.
  • Är fri från bly och andra tungmetaller och är utprovade och anpassade till EN71-3:1995-säkerhetsstandarden för leksaker.
  • Innehåller inga ämnen som klassificerats som skadliga för ozonskiktet enligt Montreal Konventionen.
  • Innehåller inga aromatiska kolväten och inga flyktiga lösningsmedel.